TARİHÇE

 
          Özel idare Bütçesinden temin edilmiş ödenekle, Suluova Merkez Okulu yanındaki İşlik Binası tamamlatılarak tesisleri de yaptırılıp, 23 Nisan 1960 tarihinde bir çocuk kütüphanesi açılmış; kazanın Ortaokulu ve 2 İlkokulu şeker Fabrikası tarafında inkişaf ettiği için Suluova Çocuk Kütüphanesinin Suluova Merkezinden Şeker Bölümüne nakli Amasya Valiliğinin 10 Kasım 1965 tarihli onayı ile Suluca Merkezinden, Amasya Şeker Fabrikası sahası içindeki, Şeker İlköğretim Okulunun zemin katında bulunan salona nakledilmesi sağlanmıştır. İlk İdareci, Kütüphane öğretmeni Mahir FIRAT’tır.
 
          Şeker ilköğretim Okulunun, sınıf ihtiyacının artmasıyla birlikte, Valilik Makamının 19.12.1981 gün ve 1639 sayılı emirleri ile Belediye Hizmet Binası altındaki, Zemin katta bulunan, iki bölüme taşınarak hizmetini sürdürmüştür.
 
          Valilik Makamının, 10.03.1986 gün ve 383 sayılı teklif yazıları ve Bakanlık Makamının 25.04.1986 gün ve 490.0/Pl.Şb./1736 sayılı onaylarıyla, Çocuk Kütüphanesinin, Halk Kütüphanesine dönüştürülmesi ve Belediye Mülkiyetinde bulunan, Kütüphaneye, Müsait ( Eski Gazino Binası) Belediye parkı içerisindeki binaya taşınması uygun görülmüştür.İlçe Halk Kütüphanemiz 11.11.1986 günü Mezkur binaya taşınmış olup,1998 yılına kadar burada faaliyetlerine devam etmiş , daha sonra Suluova Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, 22.04.1998 gün ve 715/2270 sayılı yazısına istinaden Kaymakamlık Makamının onayı, ile Mülkiyeti, Kat Mülkiyeti halinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait bulunan, Özel İdare İş Hanı Hizmet Binasının 1.katında faaliyet göstermiş, daha sonra 2. katına taşınmıştır. Halen bu binada faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
   
           
   

WEBMAIL   |  INTRANET

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı © 2014

Bu sayfa 2567 kez gösterilmiştir.